Grafiske symboler i et diagram

Grunnleggende kunnskap om komponentene i et diagram er nødvendig om
en skal tolke trenden en valuta eller aksjekurs har. I denne videoen skal vi se
nærmere på grafiske symboler som Candlestick-diagrammet og linjediagram.

En candel kan representere et tidsintervall på alt fra 1 minutt til 1 måned.
Personlig så benytter jeg tidsrammer på 1 time og 4 timer. For aksjer bruker
jeg intervall på en dag.
Tiden beregnes fra open til close eller (fra den åpens til den stenges). La oss si
at vi benytter 1 times intervall, da stenges candel nummer 1 etter en time og
nummer to åpnes, og slik fortsette det.


Candel elelr Bar

Candel eller BAR

På nettet benyttes ofte engelske diagrammer og da bruker en begrepen open,
close,high og low. Low representerer den laveste kursverdien innenfor
tidsrammen, og high den høyeste verdien før stengning.

Som dere ser over så kroppen grønn når prisen stiger da close er høyere en open.
Når kroppen på candelstick er rød, går prisen nedover da close verdien er lavere
en åpnings-prisen.

Ønsker du mer informasjon om grafiske symboler og diagrammer finnes det
mer om det på nettet

Diagrammer


Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: