Aksje som kan gi stor gevinst

Electromagnetic Geoservices (EMGS)

EMGS-aksjen har brutt opp gjennom Ichimoku skyen og grensen på 3,00 kr.

Som et resultat av teknisk analyse kan vi forvente en svak korreksjon
tilbake til 3,54 og derfra kan en forvente en oppgang til kr. 6,00 innen
3 til 6 mnd.

Electromagnetic Geoservices (EMGS)

Aksje med potensiale

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: